Renosem RENO-S130

RENOSEM S-130 matalalämpösterilaattorissa käytetään plasman muodostuksessa kehittynyttä ja tehokasta DBD-menetelmää (Dielectric Barrier Discharge). Renosemin käyttämien teknisten ratkaisuiden avulla on pystytty ratkaisemaan matalalämpösterilaattoreihin yleisesti liitetty epä-varmuus prosessin tehokkuudesta, joka on johtunut steriloivan höyrystetyn H2O2-seoksen rajalli-sesta tunkeutumisesta onteloisten instrumenttien sisälle. Renosem S130 matalalämpösterilaatto-rissa plasma muodostetaan erillisessä kammiossa (kuten autoklaavien höyrynkehitin). Renosem on testannut tuotteidensa suorituskyvyn ja prosessi on toistettavasti kykenevä steriloimaan onte-loisia monimutkaisia kappaleita (max. 12 metriä x Ø 1 mm). Prosessin rutiiniseurantaan ja vali-dointiin tarjoamme puolueettoman ja kuorman vaikeinta onteloista kappaletta simuloivan testivä-lineen sekä EN ISO 11140-1 luokka mukaiset indikaattorit. Prosessin kontrollointi tuotteet ovat pesu- ja sterilointiprosessien kontrollointituotteiden sekä asiantuntijapalveluiden toimittamiseen keskittyneen gke GmbH:n.

Saatavilla olevat lataukset:

Ota yhteyttä

Olen kiinnostunut tästä tuotteesta. Ottakaa minuun yhteyttä mahdollisimman pian.