Puhdastilamittaukset

Laadimme yhdessä asiakkaan kanssa tarpeiden mukaisen työ- ja mittaussuunnitelmat. Toteutamme kaikki puhdastilamittaukset testistandardien mukaisilla kalibroiduilla mittalaitteilla.

Palvelut

 • Puhdastilamittaukset
 • Konsultointi
 • Puhdastilojen validointi
 • Vuosittaisia puhdastilatarkastukset
 • HEPA-suodattimien vuototestaus
 • Suodattimen vaihto
 • Ilmavirtojen visualisointi
 • Ilmavirtojen säätö

Puhdastilat, leikkaussalit ja muut puhtauskontrolloidut tilat

 • Lääkevalmistustilat
 • Tuotekehitystilat
 • Tuotantotilat
 • Sairaalat

Kokonaishiukkaspitoisuudet tai luokitusmittaukset suoritetaan standardin SFS-EN ISO 14644 mukaisesti. Tarjoamme luokitusmittauksia myös lääkevalmistustiloissa (EU-GMP). Mittaamme biokontaminaatiomittaukset standardin SFS-EN 17141:2020 mukaisesti aktiivisesti ja nopeasti ilmankokoojalaitteilla. Teemme palautumamittauksia, paikallisen ilmanvaihtokertoimen määrityksiä ja muita erikoismittauksia. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

HEPA-suodattimet

Mittaamme suodattimien, kuten HEPA-suodattimet, läpäisytestit joko fotometri- tai hiukkaslaskurimenetelmällä. HEPA-suodattimien testauksia ja vaihtoja tehdään esim. suojakaapeissa, puhdastiloissa, leikkaussaleissa, isolaattoreissa ja muissa vaativissa kohteissa. Suodatinvaihdon yhteydessä voimme tehdä ilmavirtojen validoinnit merkkiaine- tai savukokein.

Kokemus ja standardit

Puhdastila-asiantuntijoillamme on useiden vuosien kokemus puhdastilamittauksista, standardeista ja suojakaapeista. Puhdastila-asiantuntijat suorittavat kaikki mittaukset voimassa olevien ohjeiden, standardien ja lakien mukaisesti. Lääkevalmistustiloissa noudatetaan hyvän tuotantotavan mukaisia EU-GMP mukaisia ohjeita.

Labo Line Oy:n henkilökunta osallistuu standardien laadintaan ja seurantaan työryhmissä:

CEN/TC 243 Cleanroom technology

ISO/TC 209 Cleanrooms and associated controlled environments

ISO/TC 209/WG 2 Biocontamination control

ISO/TC 209/WG 4 Design and construction

ISO/TC 209/WG 14 Particle deposition rate

Lisätietoja

Mikko Lehto, Puhdatila-asiantuntija

puh. +358 45 358 5813

[email protected]

 

Ota yhteyttä

Olen kiinnostunut tästä tuotteesta. Ottakaa minuun yhteyttä mahdollisimman pian.