Renosem RENO-D50

RENOSEM D-50 matalalämpösterilaattorissa käytetään plasman muodostuksessa kehittynyttä ja tehokasta DBD-menetelmää (Dielectric Barrier Discharge). Renosemin käyttämien teknisten ratkaisuiden avulla on pystytty ratkaisemaan matalalämpösterilaattoreihin yleisesti liitetty epävarmuus prosessin tehokkuudesta, joka on johtunut steriloivan höyrystetyn H2O2-seoksen rajallisesta tunkeutumisesta onteloisten instrumenttien sisälle. Renosem D-50 matalalämpösterilaattorissa plasma muodostetaan erillisessä kammiossa (kuten autoklaavien höyrynkehitin). Renosem on testannut tuotteidensa suorituskyvyn ja prosessi on toistettavasti kykenevä steriloimaan onteloisia monimutkaisia kappaleita (max. 12 metriä x Ø 1 mm). Prosessin rutiiniseurantaan ja validointiin tarjoamme puolueettoman ja kuorman vaikeinta onteloista kappaletta simuloivan testivälineen sekä EN ISO 11140-1 luokka mukaiset indikaattorit. Prosessin kontrollointi tuotteet ovat pesu- ja sterilointiprosessien kontrollointituotteiden sekä asiantuntijapalveluiden toimittamiseen keskittyneen gke GmbH:n.

Available Downloads:

Ota yhteyttä

Olen kiinnostunut tästä tuotteesta. Ottakaa minuun yhteyttä mahdollisimman pian.