Esco Frontier Acela EFA vetokaapit

  • Vetokaapit monipuoliseen laboratoriotyöhön
  • Erinomainen ilmavirran tasaisuus työtilassa hälytysjärjestelmällä
  • Turvallinen kaksoisketjuin varustettu etulasimekanismi
  • Useat työtasovaihtoehdot

Ilmanpoisto
Vetokaapeissa on valmiina liitäntä, johon ilmanpoistoputken voi kytkeä. Liitäntä sijaitsee vetokaapin päällä. Halkaisija on 305 mm. Poistoilmamäärä tulee mitoittaa aina kaappikohtaisesti valmistajan ilmoittamien virtaussuositusten mukaan. Kun kaappi on kytketty oikein poistoilmakanavaan, niin myös materiaalien korroo-siota aiheuttava kemikaalikonsentraatio pysyy ilmassa alhaisena ja turvallisella tasolla. Huomioithan myös poistokanavan materiaalin, kemikaalikestävyyden sekä paloturvallisuuden hankkiessasi vetokaappia. Kaa-pin etupaneelissa on kytkin (ON/OFF) poistoilmajärjestelmän ohjauksen liittämistä varten.

Energiankulutukseen liittyvät asiat
Esco Acela – vetokaapit täyttävät standardin EN 14175-3 mukaiset käyttäjäturvallisuusvaatimukset si-säänvirtausnopeudella 0,3 m/s, verrattuna tavanomaiseen 0,5 m/s. Tästä syystä tarvittava ilman tilavuusvirtausta (m3/h) on mahdollista alentaa 40 % pienemmäksi, jolloin lämmityksen, ilmastoinnin ja puhaltimien kuluttamassa energiassa voidaan säästää.

Työtilan seinämät
Työtilan sivu- ja takaseinät, katto ja muut sisäosat ovat yleisimpiä kemikaaleja hyvin kestävää fenolista materiaalia (phenolic resin). Mikäli vetokaapissa on tarkoitus käsitellä paljon erittäin syövyttäviä kemikaaleja (väkevät hapot ja emäkset), niin tällaiseen työhön suositellaan polypropyleenista (PP) tai polyvinyyli-klorinista (u-PVC) valmistettuja kaappeja, joiden kemikaalikestävyys on vielä korkeampi. Näitä malleja tar-joamme tarvittaessa erikseen.

Työtaso ja altaat
Valittavissa on useita eri työtasomateriaaleja. Työhön sopivin materiaali riippuu käytettävien kemikaalien ominaisuuksista sekä mahdollisesta kuumuudesta. Yleisimpiä työtasomateriaaleja ovat fenolihartsi sekä haponkestävä ruostumaton teräs AISI316, mutta mikäli syövyttäviä kemikaaleja käytetään runsaasti tai tasoon voi kohdistua lämpörasitusta, niin keraaminen taso on paras vaihtoehto. Erikokoisia altaita on saata-vissa molemmille puolille kaappia. Vesilukko hankittava ja asennettava erikseen (ei sisällyt toimitukseen).

Asennustapa
Vetokaappi voidaan asentaa: a) avojalustalle b) alakaapin päälle c) asiakkaan tasolle

Avojalustan alle voidaan sijoittaa myös erillisiä kemikaalikaappeja tai kemikaalijätteen keruujärjestelmiä.

Etulasi
Ylös – alas liikkuva etulasi on turvalasia ja toimii turvallisella ketjutoimisella vastapainoperiaatteella, joka on viety täysin työtilan ulkopuolelle kemikaalikorroosion estämiseksi. Saatavilla myös vaakatasossa liikkuvat etulasit. Vakiomallin suurin aukiolokorkeus 740 mm. Suositeltu työskentelykorkeus 457 mm. Etulasi pa-lautuu automaattisesti tälle korkeudelle, mikäli se nostetaan hetkellisesti korkeammalle. Lasi on lukittavis-sa avaimella kiinni sekä yläasentoon.

Sähköpistokkeet ja vesi- ja kaasuliitännät
Vetokaapin etupaneelissa on vakiona 4 kpl suojamaadoitettuja pistorasioita. Vakiona kaappi toimitetaan yhdellä kylmän veden hanalla ja yhdellä kaasuhanalla. Liitäntöjen määrä, laatu ja sijainti määritellään aina asiakaskohtaisesti ennen tilausta. Muut liitäntävaihtoehdot listattu erikseen.

SUUNNITTELIJOILLE KUVAT PYYNNÖSTÄ MYÖS DWG- JA RVT-MUODOISSA!  

 

Saatavilla olevat lataukset:

Ota yhteyttä

Olen kiinnostunut tästä tuotteesta. Ottakaa minuun yhteyttä mahdollisimman pian.