WEBINAARI: Voimakkaasti syövyttävien kemikaalien turvallinen säilytys

Sisältö:

Syövyttävät kemikaalit asettavat pintamateriaaleille korkeat vaatimukset. Väkevät hapot ja emäkset edistävät korroosiota sekä lisäävät merkittävästi riskiä kemikaalien välisille reaktioille. Tutustutaan erilaisiin varastointiratkaisuihin sekä riittävään ilmanvaihtoon liittyviin asioihin.

Kenelle:
Tapahtuman kohderyhmää ovat kaikki henkilöt, jotka käsittelevät työssään kemikaaleja ja vastaavat niiden säilyttämisestä
1. Työntekijät ja osastojen esimiehet
2. Työ- ja potilasturvallisuudesta vastaavat
henkilöt
3. Ostajat, suunnittelijat ja laitevalinnoista
vastaavat
4. Teknisestä ylläpidosta vastaavat henkilöt

Rekisteröidy:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_CxSEdXXyRxCywQQvMx5sYQ

WEBINAARI: Suojakaapit ja työturvallisuus – oikean suojakaappityypin valitseminen ja käyttö

Sisältö:

 • Eri suojakaappityypit: Kuinka valita oikeanlainen kaappi?
 • Mitä suojataan ja miltä?
 • Laitesuunnittelu ja standardit
 • Turvallinen työskentely
 • Ylläpito ja huolto

Laminaarikaapit​​​​​​​

 • vertikaali vs. horisontaali
 • PCR

Mikrobiologiset suojakaapit BSC I, II ja III

 • oikea malli oikeaan käyttötarkoitukseen: A1, A2, B1, B2
 • sytostaattikaapit
 • lyijysuojatut

Vetokaapit ja suodatinvetokaapit

Punnituskaapit

Isolaattorit ja hanskakaapit

Erikoisemmat kaappityypit:

 • koe-eläinkäsittelyyn, tutkimuslaitteille, kaappilinjastot

Kenelle:

Tapahtuman kohderyhmää ovat kaikki henkilöt, jotka ovat
jollakin tavalla tekemisissä erilaisten suojakaappien kanssa

1. Työntekijät ja osastojen esimiehet
– lääkeaineiden ja sytostaattien käsittelijät,
– mikrobiologisia töitä tekevät,
– muut veto-, laminaari- tai suojakaappeja käyttävät henkilöt,
2. Työ- ja potilasturvallisuudesta vastaavat henkilöt
3. Ostajat, suunnittelijat ja laitevalinnoista vastaavat
4. Teknisestä ylläpidosta vastaavat henkilöt

Rekisteröidy:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_vTAE5YPlRLu5OKL6vRnrvg

WEBINAARI: Kemikaalien turvallinen säilyttäminen sisätiloissa

Sisältö:
– Eri kemikaalien asettamat vaatimukset
– Kemikaaliturvallisuuden parantaminen
– Kemikaalisäilytyksen suunnittelu
– Erilaiset säilytysratkaisut

o Paloturvakaapit
▪ standardit ja luokitukset
o Happo-emäskaapit
▪ voimakkaasti syövyttävien kemikaalien erikoisvaatimukset
o Myrkky- ja kemikaalikaapit
o Yhdistelmäkaapit
▪ ratkaisu erityyppisten kemikaalien turvalliseen säilyttämiseen kompaktisti
o Kaasupullokaapit
o Valuma-altaat ja ilmanvaihto

Kenelle:
Tapahtuman kohderyhmää ovat kaikki henkilöt, jotka käsittelevät työssään kemikaaleja ja vastaavat niiden säilyttämisestä
1. Työntekijät ja osastojen esimiehet
2. Työ- ja potilasturvallisuudesta vastaavat
henkilöt
3. Ostajat, suunnittelijat ja laitevalinnoista
vastaavat
4. Teknisestä ylläpidosta vastaavat henkilöt

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

WEBINAARI: Sterilointi laboratorioissa

Sisältö:

 • Laitetyypit ja varusteet
 • sovellusalueet
 • seuranta ja laadunvarmistus
 • käyttö ja ylläpito

Kenelle:

Koulutus on suunnattu laitteen käyttäjille, esimiehille, laatupäälliköille sekä hankinnoista vastaaville tahoille.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

WEBINAARI: Kylmälaitteet ammattikäyttöön

Aiheet:

 • Laboratoriojääkaapit ja -pakastimet
 • Lääkkeiden turvallinen kylmäsäilytys
 • Syväjääpakastimet -86 °C
 • Lämpötilaseuranta

Muuta:

 • Laitteiden ominaisuuksia
 • Asennusvaatimukset
 • Säilytysratkaisut ja lisävarusteet
 • Huolto ja ylläpito

Kenelle:

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat tekemisissä kylmälaitteiden ja kylmäsäilytysasioiden kanssa:
1. Työntekijät ja osastojen esimiehet
2. Suunnittelijat ja laitevalinnoista vastaavat
3. Logistiikka-/hankintapalvelut

 

Kouluttaja: tuotepäällikkö Ossi Matintalo

Webinaari on maksuton!

 

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

WEBINAARI: Yleisimmät puhdastilamittaukset lyhyesti – Miksi puhdastilamittauksia tehdään?

Aihe:

Puhdastilamittauksia tehdään laaduntarkkailun ja kontaminaatioiden ehkäisemiseksi. Puhdastilamittauksilla varmistetaan tuotteen puhtaus sekä käyttäjän turvallisuus.
Webinaarissa käydään läpi yleisimmät puhdastilamittaukset ja mitä tilasta oikeastaan voi ja kannattaa mitata.

Kenelle:

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka vastaavat puhdastilojen laaduntarkkailusta ja työntekijöiden turvallisuudesta. Puhdastiloja voi olla mm. lääkevalmistustilat, tuotekehityslaboratoriot ja muut kontrolloidut tilat.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Webinaari: Kaapit voimakkaasti syövyttäville kemikaaleille

Syövyttävät kemikaalit asettavat pintamateriaaleille korkeat vaatimukset. Väkevät hapot ja emäkset edistävät korroosiota sekä lisäävät merkittävästi riskiä kemikaalien välisille reaktioille. Tutustuaan erilaisiin varastointiratkaisuihin sekä riittävään ilmanvaihtoon liittyviin asioihin.

>>> ILMOITTAUDU