WEBINAARI: Kemikaalien turvallinen säilyttäminen sisätiloissa

Sisältö:
– Eri kemikaalien asettamat vaatimukset
– Kemikaaliturvallisuuden parantaminen
– Kemikaalisäilytyksen suunnittelu
– Erilaiset säilytysratkaisut

o Paloturvakaapit
▪ standardit ja luokitukset
o Happo-emäskaapit
▪ voimakkaasti syövyttävien kemikaalien erikoisvaatimukset
o Myrkky- ja kemikaalikaapit
o Yhdistelmäkaapit
▪ ratkaisu erityyppisten kemikaalien turvalliseen säilyttämiseen kompaktisti
o Kaasupullokaapit
o Valuma-altaat ja ilmanvaihto

Kenelle:
Tapahtuman kohderyhmää ovat kaikki henkilöt, jotka käsittelevät työssään kemikaaleja ja vastaavat niiden säilyttämisestä
1. Työntekijät ja osastojen esimiehet
2. Työ- ja potilasturvallisuudesta vastaavat
henkilöt
3. Ostajat, suunnittelijat ja laitevalinnoista
vastaavat
4. Teknisestä ylläpidosta vastaavat henkilöt

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Palavat kemikaalit tulisi säilyttää turvallisesti palo-osastoidusti

Paloturvakaapit mahdollistavat palavien kemikaalien turvallisen säilyttämisen lähellä työpistettä. EN 14470-1 luokituksen 90 kaapit tekevät ensisammutuksen mahdolliseksi ja antavat aikaa evakuointiin sekä ehkäisevät palavien kemikaalien leimahtamisen tulipalotilanteessa. Kaappikokoja ja varusteita löytyy paljon.

TIEDÄTKÖ MITEN EN 14470-1 MUKAINEN PALOTURVAKAAPPI TOIMII

ONLINE-TUOTEKATALOGISSA KAIKKI TARVITSEMASI RATKAISUT

Laajasta katalogista löydät säilytysratkaisun kaikille kemikaaleille ja varusteet niiden käyttöön.

VOIVATKO TYHJÄT JÄTEASTIAT OLLA VAARALLISIA?

Myös tyhjentyneet astiat voivat olla paloturvallisuusriski. Astian sisälle höyrystyvä palava kemikaali muodostaa ilman kanssa herkästi räjähtävän ilma-kaasuseoksen. Esim.  4 tippaa bensiiniä haihtuneena 500 ml astiaa on pommi. Tutustu eri kemikaalien räjähdysrajoihin käyttöturvallisuustiedotteiden avulla.

TUTUSTU ERILAISTEN KAAPPIMALLIEN VALIKOIMAAN