KEMIKAALIEN TURVALLINEN SÄILYTTÄMINEN SISÄTILOISSA

Eri kemikaalien asettamat vaatimukset, kemikaaliturvallisuuden parantaminen, kemikaalisäilytyksen suunnittelu, erilaiset säilytysratkaisut.

Ohjelma

Teemat

 • Paloturvakaapit – standardit ja luokitukset
 • Happo-emäskaapit – voimakkaasti syövyttävien kemikaalien erikoisvaatimukset
 • Myrkky- ja kemikaalikaapit
 • Yhdistelmäkaapit – ratkaisu erityyppisten kemikaalien turvalliseen säilyttämiseen kompaktisti
 • Kaasupullokaapit
 • Kontit
 • Valuma-altaat
 • Apuvälineet kemikaalien käsittelyyn

Kohderyhmä

Tapahtuman kohderyhmää ovat kaikki henkilöt, jotka käsittelevät työssään
kemikaaleja ja vastaavat niiden säilyttämisestä

 1. Työntekijät ja osastojen esimiehet
 2. Työ- ja potilasturvallisuudesta vastaavat henkilöt
 3. Ostajat, suunnittelijat ja laitevalinnoista vastaavat
 4. Teknisestä ylläpidosta vastaavat henkilöt

Tavoitteet

 1. Tunnistaa eri kemikaalien asettamat vaatimukset varastoinnille
 2. Pohtia työ- ja potilasturvallisuutta kemikaalisäilytyksen näkökulmasta
 3. Saada tietoa markkinoilla olevista ratkaisuista
 4. Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset

Ilmoittautuminen

HUS:n henkilöstö Harppi järjestelmän kautta 29.4. mennessä

MUUT ilmoittautumiset 30.4. mennessä: yläreunan ilmoittautumisvalikolla tai [email protected]

Labo Line Oy tarjoaa kahvitarjoilut ja lounaan: Ilmoita samalla mahdolliset ruoka-aineallergiat

Hinta

HUS:n työntekijöille 0 € (alv 0%)
MUUT 99 € (alv 0%)

Hintaan sisältyy jaettava koulutusmateriaali

Ohjelma