WEBINAARI: Voimakkaasti syövyttävien kemikaalien turvallinen säilytys

Sisältö:

Syövyttävät kemikaalit asettavat pintamateriaaleille korkeat vaatimukset. Väkevät hapot ja emäkset edistävät korroosiota sekä lisäävät merkittävästi riskiä kemikaalien välisille reaktioille. Tutustutaan erilaisiin varastointiratkaisuihin sekä riittävään ilmanvaihtoon liittyviin asioihin.

Kenelle:
Tapahtuman kohderyhmää ovat kaikki henkilöt, jotka käsittelevät työssään kemikaaleja ja vastaavat niiden säilyttämisestä
1. Työntekijät ja osastojen esimiehet
2. Työ- ja potilasturvallisuudesta vastaavat
henkilöt
3. Ostajat, suunnittelijat ja laitevalinnoista
vastaavat
4. Teknisestä ylläpidosta vastaavat henkilöt

Rekisteröidy:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_CxSEdXXyRxCywQQvMx5sYQ

Sairaalatekniikan päivät – SSTY

Labo Line Oy on perinteisesti mukana Sairaalatekniikan päivien näyttelyssä. Tänä vuonna tapahtuma järjestetään Lahden Sibeliustalolla.

WEBINAARI: Kemikaalien turvallinen säilyttäminen sisätiloissa

Sisältö:
– Eri kemikaalien asettamat vaatimukset
– Kemikaaliturvallisuuden parantaminen
– Kemikaalisäilytyksen suunnittelu
– Erilaiset säilytysratkaisut

o Paloturvakaapit
▪ standardit ja luokitukset
o Happo-emäskaapit
▪ voimakkaasti syövyttävien kemikaalien erikoisvaatimukset
o Myrkky- ja kemikaalikaapit
o Yhdistelmäkaapit
▪ ratkaisu erityyppisten kemikaalien turvalliseen säilyttämiseen kompaktisti
o Kaasupullokaapit
o Valuma-altaat ja ilmanvaihto

Kenelle:
Tapahtuman kohderyhmää ovat kaikki henkilöt, jotka käsittelevät työssään kemikaaleja ja vastaavat niiden säilyttämisestä
1. Työntekijät ja osastojen esimiehet
2. Työ- ja potilasturvallisuudesta vastaavat
henkilöt
3. Ostajat, suunnittelijat ja laitevalinnoista
vastaavat
4. Teknisestä ylläpidosta vastaavat henkilöt

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

WEBINAARI: Yleisimmät puhdastilamittaukset lyhyesti – Miksi puhdastilamittauksia tehdään?

Aihe:

Puhdastilamittauksia tehdään laaduntarkkailun ja kontaminaatioiden ehkäisemiseksi. Puhdastilamittauksilla varmistetaan tuotteen puhtaus sekä käyttäjän turvallisuus.
Webinaarissa käydään läpi yleisimmät puhdastilamittaukset ja mitä tilasta oikeastaan voi ja kannattaa mitata.

Kenelle:

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka vastaavat puhdastilojen laaduntarkkailusta ja työntekijöiden turvallisuudesta. Puhdastiloja voi olla mm. lääkevalmistustilat, tuotekehityslaboratoriot ja muut kontrolloidut tilat.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Webinaari: Kaapit voimakkaasti syövyttäville kemikaaleille

Syövyttävät kemikaalit asettavat pintamateriaaleille korkeat vaatimukset. Väkevät hapot ja emäkset edistävät korroosiota sekä lisäävät merkittävästi riskiä kemikaalien välisille reaktioille. Tutustuaan erilaisiin varastointiratkaisuihin sekä riittävään ilmanvaihtoon liittyviin asioihin.

>>> ILMOITTAUDU