Uutiset, 09.12.2010

Labo Line sai Mercuri Internationalilla teetetyssä asiakaskyselyssä hyvän arvosanan!

Toimittuamme laboratoriolaitteiden maahantuojana jo lähes kahdenkymmenen vuoden ajan, halusimme saada palautetta siitä miten olemme onnistuneet asiakkaitamme palvelemaan sekä selvittää miten voimme kehittää toimintaamme ja parantaa palvelua edelleen.

Asiakaskyselyn Labo Line Oy:lle teki henkilökuntaamme jo vuosien ajan kouluttanut Mercuri International. Kysely lähetettiin noin 500 asiakkaallemme, joista 23 % vastasi kyselyyn. Olemme erittäin kiitollisia saamistamme 116 arvokkaasta vastausta ja kommentista, jotka auttavat meitä kehittämään toimintaamme toivomaanne suuntaan. Edustettuina olivat mm. sairaalat, elintarvike- ja ympäristölaboratoriot, yliopistot ja tekniset korkeakoulut sekä eri teollisuuden alat. Suuntasimme kyselyn niin, että saamme näkökulmia niin laboratoriossa työskenteleviltä ihmisiltä kuin ostajilta, tekniseltä henkilökunnalta ja suunnittelijoiltakin.

Kyselyn avulla halusimme selvittää kuinka asiakkaamme ovat kokeneet myynnin, asiakaspalvelun, huollon ja tuotteiden toiminnan; siis kuinka luotettava ja ammattimainen kumppani olemme yrityksenä. Osa-alueita oli yhteensä kymmenen, jotka kukin arvosteltiin asteikolla 1-7.

Kyselyn vastausten perusteella olemme onnistuneet pyrkimyksissämme hyvin, sillä kyselyyn saamiemme vastausten keskiarvo oli 5,67. Hyvän arvosanan raja ateikossa oli 5,25. Erityisen iloisia olemme siitä, että kaikki osa-alueet saivat hyvin tasaiset pisteet. Mercuri Internationalin mukaan yritykset saavat vain harvoin yhtä korkeita pisteitä.

Saadun palautteen pohjalta olemme tehneet myös kehitystoimenpiteitä vastataksemme tarpeisiinne entistä paremmin.

Pitkäjänteinen uurastus ja kehitystyö on vaikuttanut suotuisasti myös Labo Line Oy:n taloudelliseen kehitykseen. Yleisestä taloudellisesta tilanteesta huolimatta olemme pääsemässä tänä vuonna jopa ennätysliikevaihtoon.

Vastausten vapaasta palautteesta poimittuja kommentteja:

"Asiakkaiden huolien ripeä hoitaminen ja osaava asiakaspalvelu ovat teillä hyvin hanskassa; pitäkää hanskat tallessa ja jatkakaa samaan malliin!"

"Yhteistyö on toiminut hyvin, asiantuntija-apua on tarvittaessa saatu."

"Hankintaprosessin aikana yteistyö oli asiantuntevaa, aikatauluista ilmoitettiin hyvin."

Kiitämme vielä kaikkia kyselyyn osallistuneita ja toivotamme kaikille menestystä vuodelle 2011!

 

KAIKKI UUTISET: