Työt, 17.02.2014

Projektit

Suuret tarjouspyynnöt, erikoisemmat kustomoitavat laitteet sekä yhteistoiminta IV-, automaatio- ja muiden urakoitsijoiden kanssa edellyttävät huolellista perehtymistä asiakkaan todellisiin tarpeisiin oikeiden laitteiden ja ominaisuuksien löytämiseksi. Vuosien saatossa saamamme kokemus suurien laitekokonaisuuksien toimittamisessa esimerkiksi sairaalaprojekteihin on kehittänyt osaamistamme ja luotettavuuttamme.

Toimimme mm. kiinteiden sairaalalaitteiden (KSL) toimittajina sairaaloiden peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeissa joko pääurakoitsijan aliurakoitsijoina tai rakennuttajan erillishankinnoissa valittuina laitetoimittajina. Pyrimme edistämään hyvissä ajoin tapahtuvaa keskustelua eri toimijoiden välillä. Erityisesti Luokan II biosuojakaappien (EN 12469:2000; MSC II) standardinmukainen toiminta asennuksen jälkeen edellyttää yhteisymmärrystä arkkitehtien, tilasuunnittelun, IV- ja automaatiosuunnittelun sekä KSL-laitetoimittajan välillä. Suurin osa projektiluontoisista laitetoimituksistamme koskee kylmälaitteita ja suojakaappeja.