ISOLAATTORIT JA ANAEROBIKAAPIT

Jacomex - Hanskakaapit

Standardituotteiden lisäksi oleellinen osa ratkaisukeskeistä toimintaa ovat yksilölliset ratkaisut

Hanskakaappien avulla voidaan suojata tuotetta, käyttäjää tai molempia sekä luoda työaseman sisälle tuotteiden kannalta ihanteelliset, puhtaat ja kontrolloidut olosuhteet.

Herkkiä aineita suojattaessa tyypillinen atmosfääri on alle 1 ppm happea ja kosteutta, jolloin ilma korvataan inertillä kaasulla, sekä tarvittaessa atmosfäärin puhtautta valvotaan jatkuvasti. Työasemissa voidaan hapen ja kosteuden lisäksi kontrolloida painetta, lämpötilaa, hiilidioksidia, kaasun kierto- tai virtausnopeutta ja partikkelipitoisuuksia.

Terveydelle vaarallisilta aineilta suojauduttaessa hanskakaappi on yleensä alipaineessa. Työskentelyatmosfääri on joko HEPA (H13 tai H14) suodatettu steriili ilma tai inertti kaasu.

Käyttösovelluksia ovat mm.

1. Materiaalitutkimus / Kemia / Fysiikka:
- Hapelle tai kosteudelle herkkien aineiden tai prosessien suojaaminen ilmalta
- Esim. Litium-akut, OLED-materiaalien kehitys, Spin-Coating, orgaanisen kemian synteesit.

2. Puhdastilat:
- Pölyävien, myös nano- ja mikrokokoisten aineiden hallinta
- Työntekijän suojaaminen tereydelle vaarallisilta aineilta

3. Lääkevalmistus:
- Pölyävien, myös nano- ja mikrokokoisten aineiden hallinta
- Työntekijän suojaaminen tereydelle vaarallisilta aineilta

4. Radioaktiivisten aineiden käsittely
- Työntekijän suojaaminen tereydelle vaarallisilta aineilta

Tarjoamme vakiomalliston tuotteita tai tarvittaessa suunnittelemme asiakkaidemme kanssa yhdessä hanskakaappikokonaisuuden alusta loppuun.

Lisätietoja tuotteista sekä tekemistämme projekteista saatte ottamalla meihin yhteyttä!

 • automaattiset ja perustyöasemat
 • useita leveyksiä
 • työskentelymahdollisuus molemmilta puolilta
 • yli- ja alipaineessa toimivat
  - työskentelykaasuna typpi, argon tai HEPA-suodatettu ilma
  - kaasunpuhdistusyksiköt; happi, kosteus ja liuottimet
  - myös kahdennettu jatkuvatoiminen kaasunpuhdistusyksikkö
  - automaattinen regenerointi
  - kontrolloitavia parametreja ovat happi, kosteus, hiilidioksidi, lämpötila
  - valmistusmateriaalina akryyli tai ruostumaton teräs
  - erilaisia siirtokammioita
   - integroinnit oheislaitteisiin, kuten Spin-Coater jne.

LADATTAVAT MATERIAALIT

Oheisten linkkien takaa saat ladattua tuotevalmistajan -esitteet sekä muut tuotteeseen liittyvät materiaalit.

OTA YHTEYTTÄ

Olen kiinnostunut tästä tuotteesta. Ottakaa minuun yhteyttä mahdollisimman pian.