LÄMPÖTILANVALVONTAJÄRJESTELMÄT

Laatujärjestelmän toteutukseen ja näytteiden turvaksi automaattinen lämpötilan tallennus- ja hälytysjärjestelmä

Arvokas kylmälaitteiden sisältö ja tärkeät näytteet on mielekästä suojata hälytysjärjestelmällä. Jatkuvan ja automaattisen lämpötilan taltioinnin avulla saadaan säilytysolosuhteista aukoton lämpötilahistoria ja vapautetaan henkilöresursseja.

Lämpötilan omavalvonta onnistuu Laboweb hälytys- ja seurantajärjestelmän avulla. Järjestelmä valvoo, että vaaditut säilytysolosuhteet toteutuvat ja tarvittaessa ohjaa hälytystiedon GSM-puhelimeen tai sähköpostiin. Säilytyslämpötiloja voidaan seurata internetin välityksellä mistä vain ja historiatiedot dokumentoida sähköisesti tai tulostamalla. Hälytysrajat ja -viiveet voidaan asettaa mittauspistekohtaisesti ja laitteet on helppo tunnistaa vapaasti muokattavan nimen ansiosta. Suomenkielinen käyttöliittymä on selkeä ja helppokäyttöinen.

LADATTAVAT MATERIAALIT

Oheisten linkkien takaa saat ladattua tuotevalmistajan -esitteet sekä muut tuotteeseen liittyvät materiaalit.

OTA YHTEYTTÄ

Olen kiinnostunut tästä tuotteesta. Ottakaa minuun yhteyttä mahdollisimman pian.